Cap a un món ple d’incerteses

Pasqual Maragall pren el relleu de Jordi Pujol com a president de la Generalitat de Catalunya (2003)