La transició democràtica

El 20 de novembre de 1975, Franco moria després d’una llarga agonia i es produïa el fet successori: Joan Carles de Borbó era proclamat rei d’Espanya dos dies després. S’iniciava així una etapa extraordinàriament dinàmica de la vida política espanyola.

La transició de la dictadura franquista a la democràcia parlamentària constitueix un procés complex que moltes vegades ha estat explicat amb simplificacions extraordinàries, no exemptes d’intencionalitat política. Així, alguns autors han presentat la transició com a obra del rei Joan Carles —caracteritzat com el motor segons José María de...