Violència i feudalisme

Realitats físiques

Arribats al segle XII, a la Catalunya Vella s’observa que la feudalització havia comportat importants transformacions del paisatge. Les villae antigues s’havien desintegrat o eclipsat, i nombrosos mansi ocupaven el seu lloc. Les unes deuen ser l’antecedent dels altres, però el canvi no fou només nominal. El mas, que representa un reforçament important de l’hàbitat dispers, deu ser el resultat del joc de forces combinades: el creixement que trenca motlles; la ruptura de les antigues formes d’enquadrament (vincles servils, de parentiu i polítics), que possibilità la...