El convent trinitari de Viganya

L’orde dels trinitaris, d’origen francès, va ser fundat per sant Joan de Mata el 1198. Igual que els mercedaris, els seus membres tenien com a objectiu principal la redempció i l’alliberament de captius, el nombre dels quals era molt elevat, especialment d’ençà de la primera croada. La documentació medieval proporciona una pluralitat de termes amb els quals eren conegudes les cases d’aquest orde: hospitale Trinitatis, domus Dei, hospitale pauperum, hospitale infirmorum, hospitale captivorum (Cipollone, 1999, pàg. 85). Amb el temps, però, van ultrapassar les seves funcions estrictament...