Logo de L'art gòtic a Catalunya

L’art gòtic a Catalunya és un producte digital basat en l’obra de referència en deu volums publicada per Enciclopèdia Catalana entre el 2002 i el 2009, sobre un projecte d’Antoni Pladevall, que en fou el director. L’obra aparegué en quatre blocs: tres volums d’arquitectura (2002-03), tres de pintura (2005-06), dos d’escultura (2007), un d’arts de l’objecte (2008) i un de síntesi i d’índexs generals (2009).

L’obra s’emmarca dins el propòsit inicial de la Fundació i l’editorial Enciclopèdia Catalana de dotar el país d’un conjunt d’elements d’estudi i d’identificació cultural dels quals Catalunya estava mancada a causa de la fosca etapa de la dictadura, que va frenar l’empenta de les primeres dècades del segle XX en el camp dels estudis d’art.