El tern de la Germandat de Sant Jordi

Anvers de la casulla i de la capa pluvial del tern de la Germandat de Sant Jordi, que es conserva a la capella del palau de la Generalitat. Es tracta de dues peces fetes amb un vellut vermell venecià de vers el 1443. L’escapulari de la casulla és decorat amb brodats d’episodis de la vida del sant, de mitjan segle XV, que alguns autors han atribuït al brodador barceloní Antoni Sadurní. La capa llueix brodats més tardans, de vers el 1500, també amb escenes de la vida del sant.

Prisma

Un dels conjunts més valuosos de la indumentària litúrgica catalana és l’anomenat t...