Algèria

País (Mapa)
Algèria
Tipus d’estat
Superfície km²
2.381.741
Població estimada en milers juliol de 2015
39.666,50
Densitat estimada h/km² (2015)
16,70
Capital
Alger
Llengua
Unitat monetària
dinar algerià
Població darrer cens
34.452.759
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,80
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,10
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
33,20
Taxa total de fecunditat 2015
2,80
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
77,50
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
72,70
Població urbana (%) 2014
70,10
Arròs (1.000 t) 2014
0,30
Blat (1.000 t) 2014
2.436,20
Blat de moro (1.000 t) 2014
25,70
Patates (1.000 t) 2014
4673.50
Carn bovina (1.000 t) 2013
139,90
Carn ovina (1.000 t) 2013
298,80
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,10
Aviram (1.000 t) 2013
261,80
Pesca (1.000 t) 2013
102,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
2,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
18,20
Prats i pastures
79,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
208.764
PNB $ EUA 2013 (per capita)
5325
% Població activa (2014) Agricultura
10,80
% Població activa (2014) Indústria
30,90
% Població activa (2014) Serveis
58,40
Importació % PNB 2014
31,70
Exportació % PNB 2014
29,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
4,80
IDH Índex 2013
93,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
80,20
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,30
Kilocalories al dia per capita 2014
3.332
Telèfon fix 100 hab 2013
8,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
100,80
Usuaris internet 100 hab 2011
14,00
Habitants per habitatge 2005
6,20