Antigua i Barbuda

País (Mapa)
Antigua I Barbuda
Tipus d’estat
Superfície km²
442
Població estimada en milers juliol de 2015
91,80
Densitat estimada h/km² (2015)
207,70
Capital
Saint John’s
Llengua
Unitat monetària
dòlar del Carib Oriental
Població darrer cens
88.566
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,10
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
10,50
Taxa total de fecunditat 2015
2,10
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
73,70
Població urbana (%) 2014
24,20
Blat de moro (1.000 t) 2014
0,10
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,20
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,10
Aviram (1.000 t) 2013
0,00
Pesca (1.000 t) 2013
6,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
11,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
44,40
Prats i pastures
44,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.241
PNB $ EUA 2013 (per capita)
13790
% Població activa (2014) Agricultura
2,80
% Població activa (2014) Indústria
15,60
% Població activa (2014) Serveis
81,60
Importació % PNB 2014
58,70
Exportació % PNB 2014
43,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
441,20
IDH Índex 2013
61,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
98,95
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,40
Kilocalories al dia per capita 2014
2.620
Telèfon fix 100 hab 2013
36,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
127,10
Usuaris internet 100 hab 2011
82,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
22,00
Habitants per habitatge 2005
3,10