Armènia

País (Mapa)
Armènia
Tipus d’estat
Superfície km²
28.483
Població estimada en milers juliol de 2015
3.017,70
Densitat estimada h/km² (2015)
105,90
Capital
Erevan
Llengua
Unitat monetària
dram
Població darrer cens
2.871.771
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
14,80
Taxa total de fecunditat 2015
1,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,70
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
71,10
Població urbana (%) 2014
62,80
Blat (1.000 t) 2014
338,20
Blat de moro (1.000 t) 2014
20,20
Patates (1.000 t) 2014
733.20
Carn bovina (1.000 t) 2013
53,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
9,50
Carn porcina (1.000 t) 2013
12,30
Aviram (1.000 t) 2013
5,50
Pesca (1.000 t) 2013
16,40
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
3,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
25,20
Prats i pastures
71,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
10.431
PNB $ EUA 2013 (per capita)
3504
% Població activa (2014) Agricultura
36,30
% Població activa (2014) Indústria
17,00
% Població activa (2014) Serveis
46,70
Importació % PNB 2014
51,20
Exportació % PNB 2014
31,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
8,20
IDH Índex 2013
87,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,30
Kilocalories al dia per capita 2014
2.913
Telèfon fix 100 hab 2013
19,40
Telèfon mòbil 100 hab 2013
112,40
Diaris per 1.000 hab 2004
7,50
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
37,00
Habitants per habitatge 2005
4,10