Eslovàquia

País (Mapa)
Slovakia
Tipus d’estat
Superfície km²
49.035
Població estimada en milers juliol de 2015
5.426,30
Densitat estimada h/km² (2015)
110,70
Capital
Bratislava
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
5.397.036
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
10,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
5,60
Taxa total de fecunditat 2015
1,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
80,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
72,70
Població urbana (%) 2014
53,80
Blat (1.000 t) 2014
2.072,40
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.814,10
Patates (1.000 t) 2014
178.80
Carn bovina (1.000 t) 2013
12,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,40
Carn porcina (1.000 t) 2013
65,50
Aviram (1.000 t) 2013
76,30
Pesca (1.000 t) 2013
3,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
72,10
Prats i pastures
26,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
97.713
PNB $ EUA 2013 (per capita)
17928
% Població activa (2014) Agricultura
3,50
% Població activa (2014) Indústria
35,50
% Població activa (2014) Serveis
60,90
Importació % PNB 2014
87,80
Exportació % PNB 2014
91,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
2,60
IDH Índex 2013
37,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,60
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,20
Kilocalories al dia per capita 2014
2.870
Telèfon fix 100 hab 2013
17,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
113,90
Usuaris internet 100 hab 2011
74,00
Diaris per 1.000 hab 2004
125,60
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
65,00
Habitants per habitatge 2005
2,80