Fiji

País (Mapa)
Fiji
Tipus d’estat
Superfície km²
18.272
Població estimada en milers juliol de 2015
892,10
Densitat estimada h/km² (2015)
48,80
Capital
Suva
Llengua
Unitat monetària
dòlar de Fiji
Població darrer cens
837.271
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
18,30
Taxa total de fecunditat 2015
2,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
73,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
67,30
Població urbana (%) 2014
53,40
Arròs (1.000 t) 2014
5,60
Blat de moro (1.000 t) 2014
0,80
Cafè (1.000 t) 2013
0,00
Patates (1.000 t) 2014
0.10
Carn bovina (1.000 t) 2013
7,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,20
Carn porcina (1.000 t) 2013
4,10
Aviram (1.000 t) 2013
16,60
Pesca (1.000 t) 2013
43,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
19,90
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
39,20
Prats i pastures
40,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
4.034
PNB $ EUA 2013 (per capita)
4578
% Població activa (2014) Agricultura
36,80
% Població activa (2014) Indústria
63,20
Importació % PNB 2014
68,40
Exportació % PNB 2014
61,00
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
769,10
IDH Índex 2013
88,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,20
Kilocalories al dia per capita 2014
2.931
Telèfon fix 100 hab 2013
8,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
105,60
Usuaris internet 100 hab 2011
28,00
Diaris per 1.000 hab 2004
53,40
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
21,00
Habitants per habitatge 2005
4,70