Finlàndia

País (Mapa)
Finlàndia
Tipus d’estat
Superfície km²
338.419
Població estimada en milers juliol de 2015
5.503,50
Densitat estimada h/km² (2015)
16,30
Capital
Hèlsinki
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
5.375.276
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
2,60
Taxa total de fecunditat 2015
1,80
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
83,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
78,20
Població urbana (%) 2014
84,10
Blat (1.000 t) 2014
1.088,20
Patates (1.000 t) 2014
600.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
81,20
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
194,60
Aviram (1.000 t) 2013
105,40
Pesca (1.000 t) 2013
181,50
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
98,40
Prats i pastures
1,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
267.328
PNB $ EUA 2013 (per capita)
49265
% Població activa (2014) Agricultura
3,90
% Població activa (2014) Indústria
22,00
% Població activa (2014) Serveis
73,70
Importació % PNB 2014
37,70
Exportació % PNB 2014
37,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
10,70
IDH Índex 2013
24,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,80
Kilocalories al dia per capita 2014
3.230
Telèfon fix 100 hab 2013
13,90
Telèfon mòbil 100 hab 2013
171,60
Usuaris internet 100 hab 2011
89,00
Diaris per 1.000 hab 2004
4,30
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
62,00
Habitants per habitatge 2005
2,80