Irlanda

País (Mapa)
Ireland
Tipus d’estat
Superfície km²
70.273
Població estimada en milers juliol de 2015
4.688,50
Densitat estimada h/km² (2015)
66,70
Capital
Dublín
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
4.588.252
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
3,20
Taxa total de fecunditat 2015
2,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
83,10
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
79,00
Població urbana (%) 2014
63,00
Blat (1.000 t) 2014
717,00
Patates (1.000 t) 2014
383.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
517,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
53,60
Carn porcina (1.000 t) 2013
244,70
Aviram (1.000 t) 2013
134,00
Pesca (1.000 t) 2013
280,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
23,30
Prats i pastures
76,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
232.077
PNB $ EUA 2013 (per capita)
50155
% Població activa (2014) Agricultura
6,10
% Població activa (2014) Indústria
18,40
% Població activa (2014) Serveis
75,20
Importació % PNB 2014
84,50
Exportació % PNB 2014
105,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
1,70
IDH Índex 2013
11,00
IDH Ordre 2013
0
Kilocalories al dia per capita 2014
3.600
Telèfon fix 100 hab 2013
44,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
102,80
Usuaris internet 100 hab 2011
77,00
Diaris per 1.000 hab 2004
183,40
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
49,00
Habitants per habitatge 2005
2,80