Mali

País (Mapa)
Mali
Tipus d’estat
Superfície km²
1.240.192
Població estimada en milers juliol de 2015
17.599,70
Densitat estimada h/km² (2015)
14,20
Capital
Bamako
Llengua
Unitat monetària
franc CFA
Població darrer cens
14.528.662
Taxa de creixement anual (%) 2015
3,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
10,10
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
111,40
Taxa total de fecunditat 2015
6,10
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
58,30
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
58,60
Població urbana (%) 2014
39,10
Arròs (1.000 t) 2014
2.166,80
Blat (1.000 t) 2014
45,70
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.744,00
Patates (1.000 t) 2014
103.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
169,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
131,60
Carn porcina (1.000 t) 2013
2,60
Aviram (1.000 t) 2013
44,20
Pesca (1.000 t) 2013
101,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
16,50
Prats i pastures
83,20
PNB $ EUA 2013 (en milions)
10.943
PNB $ EUA 2013 (per capita)
715
% Població activa (2014) Agricultura
41,50
% Població activa (2014) Indústria
16,50
% Població activa (2014) Serveis
42,00
Importació % PNB 2014
37,70
Exportació % PNB 2014
31,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
3,60
IDH Índex 2013
176,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
38,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,80
Kilocalories al dia per capita 2014
2.856
Telèfon fix 100 hab 2013
0,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
129,10
Usuaris internet 100 hab 2011
2,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
1,00
Habitants per habitatge 2005
6,30