Panamà

País (Mapa)
Panamà
Tipus d’estat
Superfície km²
75.517
Població estimada en milers juliol de 2015
3.929,10
Densitat estimada h/km² (2015)
52,00
Capital
Panamà
Llengua
Unitat monetària
balboa
Població darrer cens
3.405.813
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
18,90
Taxa total de fecunditat 2015
2,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
80,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
74,80
Població urbana (%) 2014
66,30
Arròs (1.000 t) 2014
281,20
Blat de moro (1.000 t) 2014
155,00
Cafè (1.000 t) 2013
10,10
Patates (1.000 t) 2014
24.20
Carn bovina (1.000 t) 2013
84,90
Carn porcina (1.000 t) 2013
34,30
Aviram (1.000 t) 2013
143,80
Pesca (1.000 t) 2013
207,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
8,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
23,80
Prats i pastures
67,80
PNB $ EUA 2013 (en milions)
40.467
PNB $ EUA 2013 (per capita)
10472
% Població activa (2014) Agricultura
16,70
% Població activa (2014) Indústria
18,20
% Població activa (2014) Serveis
65,00
Importació % PNB 2014
75,00
Exportació % PNB 2014
79,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
4,00
IDH Índex 2013
65,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
95,00
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,50
Kilocalories al dia per capita 2014
2.770
Telèfon fix 100 hab 2013
15,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
163,00
Usuaris internet 100 hab 2011
43,00
Diaris per 1.000 hab 2004
65,10
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
22,00
Habitants per habitatge 2005
4,20