Polònia

País (Mapa)
Polònia
Tipus d’estat
Superfície km²
312.685
Població estimada en milers juliol de 2015
38.611,80
Densitat estimada h/km² (2015)
123,50
Capital
Varsòvia
Llengua
Unitat monetària
złoty
Població darrer cens
38.044.565
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
10,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
5,00
Taxa total de fecunditat 2015
1,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
81,50
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
73,60
Població urbana (%) 2014
60,60
Blat (1.000 t) 2014
11.628,70
Blat de moro (1.000 t) 2014
4.468,40
Patates (1.000 t) 2014
7689.20
Carn bovina (1.000 t) 2013
386,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,30
Carn porcina (1.000 t) 2013
1.526,90
Aviram (1.000 t) 2013
1.606,20
Pesca (1.000 t) 2013
249,40
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
2,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
75,10
Prats i pastures
22,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
525.863
PNB $ EUA 2013 (per capita)
13760
% Població activa (2014) Agricultura
11,20
% Població activa (2014) Indústria
30,80
% Població activa (2014) Serveis
57,90
Importació % PNB 2014
44,20
Exportació % PNB 2014
46,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
358,80
IDH Índex 2013
35,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,20
Kilocalories al dia per capita 2014
3.380
Telèfon fix 100 hab 2013
14,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
149,10
Usuaris internet 100 hab 2011
65,00
Diaris per 1.000 hab 2004
113,60
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
67,00
Habitants per habitatge 2005
2,70