Portugal

País (Mapa)
Portugal
Tipus d’estat
Superfície km²
92.090
Població estimada en milers juliol de 2015
10.349,80
Densitat estimada h/km² (2015)
112,40
Capital
Lisboa
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
10.282.306
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,50
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
10,50
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
3,50
Taxa total de fecunditat 2015
1,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
84,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
78,20
Població urbana (%) 2014
62,90
Arròs (1.000 t) 2014
162,10
Blat (1.000 t) 2014
87,40
Blat de moro (1.000 t) 2014
933,10
Patates (1.000 t) 2014
534.20
Carn bovina (1.000 t) 2013
92,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
10,80
Carn porcina (1.000 t) 2013
264,70
Aviram (1.000 t) 2013
368,70
Pesca (1.000 t) 2013
203,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
19,50
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
30,10
Prats i pastures
50,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
227.324
PNB $ EUA 2013 (per capita)
21429
% Població activa (2014) Agricultura
5,50
% Població activa (2014) Indústria
24,90
% Població activa (2014) Serveis
69,50
Importació % PNB 2014
39,40
Exportació % PNB 2014
39,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
19,60
IDH Índex 2013
41,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
95,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,60
Kilocalories al dia per capita 2014
3.600
Telèfon fix 100 hab 2013
42,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
113,00
Usuaris internet 100 hab 2011
55,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
33,00
Habitants per habitatge 2005
2,80