Romania

País (Mapa)
Romania
Tipus d’estat
Superfície km²
238.391
Població estimada en milers juliol de 2015
19.511,30
Densitat estimada h/km² (2015)
81,80
Capital
Bucarest
Llengua
Unitat monetària
leu
Població darrer cens
20.039.141
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
13,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
11,90
Taxa total de fecunditat 2015
1,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
71,30
Població urbana (%) 2014
54,40
Arròs (1.000 t) 2014
45,20
Blat (1.000 t) 2014
7.584,80
Blat de moro (1.000 t) 2014
11.988,60
Patates (1.000 t) 2014
3519.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
96,20
Carn ovina (1.000 t) 2013
96,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
339,20
Aviram (1.000 t) 2013
245,70
Pesca (1.000 t) 2013
15,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
3,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
64,30
Prats i pastures
32,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
192.093
PNB $ EUA 2013 (per capita)
8853
% Població activa (2014) Agricultura
25,40
% Població activa (2014) Indústria
30,10
% Població activa (2014) Serveis
44,50
Importació % PNB 2014
41,00
Exportació % PNB 2014
41,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
125,00
IDH Índex 2013
54,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
98,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,20
Kilocalories al dia per capita 2014
3.470
Telèfon fix 100 hab 2013
21,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
105,60
Usuaris internet 100 hab 2011
44,00
Diaris per 1.000 hab 2004
70,30
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
66,00
Habitants per habitatge 2005
2,90