La temperatura i la qualitat de l’aire

temperatura.jpg

Són importants la temperatura i la ventilació per a estudiar?

En general hi ha uns sectors de la població que suporten molt poc les temperatures extremament altes o extremament baixes, com són els infants i la franja de la tercera edat. Però no ens toca parlar de condicions extremes, sinó de condicions òptimes per a obtenir un bon rendiment escolar. A partir d’ara, les anomenarem condicions de confort tèrmic.

Recorda, el confort es defineix com l’absència de tot allò que pot constituir una molèstia o una incomoditat. Per tant, si parlem de confort tèrmic, estem parlant de les...