Logo d'Aprendre a aprendre

Aprendre a aprendre. Desenvolupament de capacitats bàsiques. Tècniques d’aprenentatge és la versió digital de l’obra homònima publicada el 2010 pel Grup Enciclopèdia Catalana. Dirigida per Xavier Blanch i Gisbert, constitueix una proposta d’ajuda i orientació educatives. Els materials contribueixin a donar resposta al neguit que senten els educadors –pares i mares, i professorat– davant la responsabilitat que els seus fills o els seus alumnes se’n surtin amb èxit.

L’escola, els sistemes educatius, semblen desbordats amb massa freqüència per l’atenció que reclama el conjunt dels seus alumnes. Els programes d’estudis són, a més, certament atapeïts. Contradictòriament, sovint continuem fixats en “què s’ha d’aprendre” i, potser massa sovint, deixem de banda el “com s’ha d’aprendre”. Les competències bàsiques que es formulen en la Llei Orgànica d’Educació com a centre o objectiu de totes les accions escolars apunten cap a la línia de com s’ha d’aprendre més que no pas cap a la de què s’ha d’aprendre. Dotar l’alumnat d’eines per a l’autoaprenentatge està, a més, en consonància amb les teories actuals, que consideren l’aprenentatge com un procés psicològic de construcció personal, en contraposició a la idea tradicional de simple transmissió, transferència o emmagatzematge.

La intervenció educativa ha de ser, sempre que es pugui, singularitzada. Dit això i remarcant, per tant, la necessitat de fer atenció a les condicions específiques de cada aprenent en particular, val la pena conèixer i fer servir tots els recursos tècnics que aplicats de forma facultativa poden ser un instrument de millora del rendiment personal en el procés d’aprenentatge.