Les arts decoratives i industrials a les societats caçadores-recol·lectores i productores

La cultura material és un dels elements que defineixen les característiques econòmiques i socials i també la cronologia de les estructures de població al llarg de la prehistòria i el món antic. L’obtenció de les matèries primeres per a la fabricació d’ítems, la seva transformació i, fins i tot, la seva comercialització, faciliten restabliment i desenvolupament de les estructures de jerarquització en el si dels grups socials i dels patrons o trets destacats de la producció econòmica. Les tipologies materials serveixen també per definir les relacions comercials i els intercanvis entre pobles a...