Els resultats educatius

El mapa representa la situació mundial dels resultats educatius a partir de dues variables: la distribució dels nivells educatius màxims assolits per la població, i l’esperança de vida escolar. Tenint en compte les diferències en la disponibilitat dels recursos educatius que s’observen en el mapa 102, no poden sorprendre les desigualtats que s’evidencien en els resultats educatius.

El primer indicador reflecteix, d’una banda, la disponibilitat de capital humà de cada Estat. Un cop més, les diferències són molt acusades entre ambdós hemisferis. Al costat d’un país com...