La violència

Amb aquest mapa es vol donar una imatge global de la victimització i la violència des d’una perspectiva oficial, és a dir, aquella que les institucions coneixen. Es basa, d’igual manera que el mapa dedicat a la seguretat (vegeu el mapa Els drets humans), en una sola font, la Interpol, única organització policíaca capaç d’abastar un camp geogràfic tan ampli. Ara bé, aquesta organització no té el mateix nivell d’implantació a tots els continents. A més, la seva informació prové de les dades donades per cadascun dels estats que en són membres, i així es pot veure que...