L’espai intern de les ciutats

La ciutat és un dels productes culturals més importants i dinàmics que ha creat l’acció humana. Ja ha aparegut explícitament diverses vegades al llarg d’aquest Atles (vegeu els mapes Els assentaments humans, Jerusalem, ciutat santa a Sarajevo, ciutat màrtir, La distribució de la població i El comerç interior) i encara tornarà a sortir (vegeu els mapes La casa, El Patrimoni de la Humanitat i Nova York, metròpoli multicultural a São Paulo, metròpoli multicultural); de forma implícita, però, la ciutat és present a gairebé tots els mapes, d’una manera o d’una altra. Perquè...