Les migracions tradicionals

El baix creixement natural de les societats preindustrials subministrava uns excedents reduïts per a l’emigració. Dels segles XV al XVIII, el contingent d’europeus que va participar en la colonització americana va ser molt exigu. Aquest precari equilibri es va transformar al llarg del segle XIX arran del procés de modernització que experimentà la societat europea: transició demogràfica, revolució industrial i agrícola i desenvolupament dels transports són processos paral·lels en un marc de transformacions polítiques que trenquen l’equilibri demogràfic anterior.

En...