Banca Mas Sardà (1960-1982)

Un banc en expansió (1960-1975)

Els homes i l’organització

Josep M. Mas-Sardà dimití la presidència del banc el 1973 i donà pas a una nova etapa i generació (Actualidad Española, gener del 1985).

El banc es mantingué com a entitat estrictament familiar fins el 1969 (vegeu aquest volum, pàg. 37-40). La tercera generació era només representada per Josep Maria Mas-Sardà i Sells quan entrà la quarta generació, amb Francesc Mas-Sardà i Casanellas al capdavant. Fou aleshores que el banc amplià el seu capital i l’obrí a altres accionistes, decantant-se decididament cap a l’expansió...