Logo de Caixes i bancs de Catalunya

Caixes i bancs és una adaptació digital de l’obra publicada en quatre volums per Enciclopèdia entre els anys 1995 i 2000, a càrrec de Francesc Cabana i Vancells. La informació que conté ha pres sens dubte una rellevància històrica, atesa la desaparició de les caixes, que havien tingut un pes majoritari dins el sistema financer català.

L’obra presenta 150 anys d’història de les entitats catalanes, repartida en unes etapes força paral·leles tant pel que fa a les caixes com als bancs, tret d'alguns matisos propis. Una primera etapa, en el cas dels bancs, que arriba al 1874, any que s’estableix el privilegi d’emissió de bitllets a favor del Banc d’Espanya; la segona s'estén fins el 1905, any de la creació de la Caixa de Pensions, ja que la seva aparició condiciona i modifica l’actuació de les ja existents, atesa l’empenta i el canvi que imposa des del seu inici, i any també, de la mort de Manuel Girona, el fundador de la banca moderna catalana; les següents etapes són la de 1905 a 1920, en què la suspensió de pagaments del Banc de Barcelona modifica el panorama bancari; del 1920 a la guerra civil (1936-39); des del 1940 fins al 1959: anys de política autàrquica i d’aïllament de l’economia catalana i espanyola; del 1960, amb l’aplicació del Pla d’Estabilització i la nova ordenació del crèdit i de la banca, fins al 1975, data de la mort del dictador; i finalment, del 1976 al 1997: la transició i els primers anys de la democràcia.

Caixes i bancs va ser guardonada amb el premi Economia 1997, concedit pel Col·legi d’Economistes de Catalunya.