Banc de Girona (1967-1985)

Banca Carrera SA (1967-1972)

Anunci (Banca Española, 1972). El 1967 la Banca Carrera, de Ribes de Freser, es transformà en Banc de Girona.

Salvador Carrera i Fillet, banquer individual a Ribes de Freser (vegeu pàg. 70), acordà transformar la seva empresa en anònima. El canvi fou autoritzat el 2 de febrer de 1967 amb la denominació de Banca Carrera SA, inscrita en el Registre de Bancs i Banquers amb el mateix número que tenia abans, el 99 de la Banca Local Espanyola.

La transformació significà l’obertura del banc a altres inversors i l’aprofitament de la seva capacitat d...