Els bancs d’emissió

Els bancs d’emissió són bancs amb la facultat d’emetre diners en l’economia. La facultat d’emetre diners en l’actualitat es troba restringida gairebé exclusivament als bancs centrals dels països com bancs d’emissió.

L’emissió de diners és la creació de moneda perquè els agents que participen en l'economia (és a dir, l’Estat, les empreses i les famílies) puguin utilitzar-la en les seves transaccions. En aquest capítol parlarem de quatre bancs catalans: el de Barcelona, el de Reus, el de Tarragona i el Local de Tarragona.