Els bancs catalans

La història dels bancs catalans moderns comença amb el Banc de Barcelona el 1844 i s’acaba els darrers anys del segle XX.

En aquesta obra s’ha dedicat el mateix espai a les caixes que als bancs. Però el contrast és impressionant, si tenim en compte la continuïtat de les empreses estudiades. Els articles de les caixes ens parlen d’onze entitats, deu de les quals es mantenen i manifesten un gran dinamisme en els moments actuals. Els dedicats als bancs catalans són una prova fefaent de l’existència de nombroses iniciatives en el sector financer, però el seu balanç és desolador. Només s’ha...