La Federació de la Banca Local a Catalunya

El 1927 es constituí la Federació de la Banca Local a Catalunya, formada pels representants dels bancs catalans no barcelonins. L’Associació de Banquers de Barcelona ja no representava els seus interessos, des del moment en què els grans bancs barcelonins s’hi havien integrat.

La naturalesa jurídica dels bancs havia evolucionat cap a la societat anònima. Entre els membres de la Federació hi havia societats personals, regulars col·lectives, comanditàries i anònimes.

La iniciativa catalana fou desvirtuada i absorbida en constituir-se, el 1933, una Federación de la Banca Local de España, “c...