Els altres banquers. Banquers aliens a l'Associació i a la Federació

Hi hagué alguns banquers que no entraren a l’Associació de Banquers de Barcelona, ni tampoc a la Federació de Banca Local de Catalunya. Es limitaren a actuar com a tals, després de donar-se d’alta de contribució industrial. A continuació en figuren els més destacats

Miquel Bellvé (Molins de Rei)

Miquel Bellvé i Gai inicià les seves activitats bancàries al voltant del 1922. El 1927 començà a facilitar els seus balanços a la Comissaria de la Banca Privada per a la seva publicació. El 1928 tenia 385 000 pessetes de fons propis i 404 000 en dipòsits.

L’any 1930 el negoci va ser absorbit...