Sindicat de banquers de Barcelona SA

La constitució

L’Associació de Banquers de Barcelona era conscient que la seva raó de ser era la defensa dels interessos col·lectius dels banquers que la integraven. Un cop constituïda, però, els seus membres s’adonaren que una associació no mercantil, que no feia altra cosa que discutir de forma conjunta els temes que els afectaven, tenia poca consistència. El millor ciment per a consolidar una associació era una activitat econòmica que aplegués els associats. Junts podien atendre operacions que no eren a l’abast dels socis individuals. La solució va arribar el 1909 quan Fills de F. Mas...