Els jueus a Barcelona

Del segle IX a l’XI

La presència de jueus a la ciutat de Barcelona és constatada documentalment des del segle IX.

Document de Carles el Calb en el qual, després de saludar els barcelonins i agrair la seva fidelitat, comunica la tramesa de 10 lliures d’argent al bisbe Frodoí per a la restauració de la seu. Pergamí original datat entre els anys 875-877 i conservat a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona.

R. Manent

La menció més antiga d’un jueu important és la de “Judas hebreus”, fidel de l’emperador Carles (que l’anomenava familiarment “Judacot”), el qual aportà notícies dels...