El marc històric del romànic del Barcelonès

De la prehistòria a la fi de l’època romana

Vista aèria de la ciutat de Barcelona, amb el nucli antic, la Rambla i els ravals.

ECSA - J. Todó

Gràcies a les excavacions recents dutes a terme a Montjuïc, es pot demostrar que hi hagué activitat humana al Barcelonès durant el període paleolític. Tanmateix, és des de la meitat del primer mil·leni aC que els indicis esdevenen prou abundants perquè es puguin fer algunes observacions entorn dels tipus d’establiments, i no solament proporcionar una simple llista de troballes. Podem identificar un bon nombre de poblats amb diversos...