Restes d’una construcció (Cantallops)

Situació

A l’extrem de llevant del poble de Cantallops, a tocar del camí actual que mena a Requesens, a la part oriental d’una casa, hi ha un mur atribuït a una construcció de l’alta edat mitjana.

Mapa: 220M781. Situació: 31TDG939969.

Història

A la part de llevant de l’habitatge, hi ha un fragment de mur format per pedres de granit de mida petita i per còdols units amb morter de calç, que s’arrengleren formant un opus spicatum força ben marcat. Segurament aquest tros de paret havia pertangut a un edifici de l’alta edat mitjana. L’existència de morter entre les...