Resultats de la cerca

Es mostren 45 resultats

termoquímica

calor d’adsorció

calor específica

llei de Poisson

Niels Bjerrum

William Francis Giauque

funció de partició

politròpic | politròpica

teoria cinètica dels gasos

calorimetria