Resultats de la cerca

Es mostren 235 resultats

adjectiu

adjectiu | adjectiva

adjectiu determinatiu

adjectiu qualificatiu

adjectiu distributiu

adjectiu atributiu

adjectiu interrogatiu

adjectiu verbal

verb adjectiu