Resultats de la cerca

Es mostren 76 resultats

adob amb aldehids

reacció de Cannizzaro

acetal

semicarbazona

tioacetal

condensació aldòlida

aldehid

aldol

procés oxo

ozonòlisi