Resultats de la cerca

Es mostren 5 resultats

Sector financer i mercat de capitals al primer terç del segle XIX

clàusula guarentígia

pena de terç

L’articulació territorial

Estructures familiars i successió