Sector financer i mercat de capitals al primer terç del segle XIX

Les finances catalanes abans del Banc de Barcelona: alguns aspectes generals

Manuel Girona i Agrafel, fundador del Banc de Barcelona (Retrat a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona).

En aquesta part analitzaren sintèticament diversos aspectes de les finances catalanes en relació amb el mercat de capitals, des del final del segle XVIII fins a la creació del Banc de Barcelona, el 1844. Aquesta data, com és sabut, representà l’inici d’un canvi radical, en relació a l’etapa anterior, caracteritzada per l’absència d’entitats financeres especialitzades.

Els països...