Resultats de la cerca

Es mostren 7 resultats

programació declarativa

declaratiu | declarativa

proposició enunciativa

proposició afirmativa

absolució

La memòria

successió