La memòria

Què és la memòria?

De segur que més d’una vegada deus haver sentit a dir a algú que té mala memòria o, al contrari, que té molt bona memòria. O que aquest té una memòria d’elefant, o que l’avi o l’àvia van perdent la memòria. La memòria té a veure amb la capacitat de recordar, i això és una activitat mental. Per això, diem que la memòria és un procés psicològic que ens permet enregistrar i retenir (durant un curt o llarg període de temps) la informació que rebem a través dels diferents sentits per recordar-la i utilitzar- la en els moments en què sigui necessari.

L’ús que fem de la...