Resultats de la cerca

Es mostren 34 resultats

seqüència deposicional

bioturbació

El cicle juràssic al marge oriental d’Ibèria

El cicle cretaci superior al marge oriental d’Ibèria

El cicle cretaci inferior al marge oriental d'Ibèria

El Mesozoic

Quist i pseudoquist pancreàtic

Origen i evolució del relleu actual

Les turbidites carboníferes i els materials associats del Priorat com a exemple de la geologia herciniana

Les unitats estratigràfiques