Resultats de la cerca

Es mostren 7 resultats

Alexander Grothendieck

K-teoria, teorema d’índex d’operadors el·líptics (Atiyal-Singer); topologia diferencial (S. Snade); àlgebra homològica i algebraica. K-teoria (A. Grothendieck)

àlgebra homològica

Jean Dieudonné

Daniel Quillen

medalla Fields

Obituari 2014