Resultats de la cerca

Es mostren 6 resultats

kanamicina

amikacina

aminoglicòsid

El que cal saber de la miastènia greu

Mecanismes i tipus d’acció

El cos humà, la salut i la malaltia