Resultats de la cerca

Es mostren 35 resultats

tot-o-res

biestable

no-linealitat

regulació

Llorenç Capdevila i Roure

Carles Alberola i Ortiz

Salvatge cor

Centre Nacional Català

relé

fluídica