TEMES

AQUEST POST ESTÀ EN CONSTRUCCIÓ, en breu estarà publicat

Els assassins silenciosos: contaminants emergents i plàncton marí

La complexa xarxa de vida de l'oceà s'enfronta a un difícil repte per part d'una gran quantitat de contaminants moderns que passen sota el radar dels controls convencionals. Anomenats "contaminants emergents", aquests compostos inclouen articles quotidians com medicaments, productes per a la cura personal, additius plàstics i fins i tot partícules industrials microscòpiques (nanopartícules). La seva infiltració furtiva als ecosistemes marins està provocant alarmes, principalment a causa de les polítiques vagues que els envolten i l'evidència creixent dels seus efectes perjudicials, especialment sobre les poblacions de plàncton marí.

 screenshot_2023-11-22_at_12.59.24.jpg

Aquests contaminants troben el seu camí cap a l'oceà a través d'una infinitat de canals. Els productes farmacèutics sobrants i caducats, descartats inadequadament, acaben als sistemes d'aigua. Les mescles químiques que ens mantenen nets i protegeixen la nostra pell del sol acaben als rius i als mars. Els plastificants, que donen als productes plàstics la seva mal·leabilitat, o retardants de flama, es filtren a les aigües a mesura que aquests productes es descomponen. Mentrestant, l'arribada de la nanotecnologia ha suposat la introducció inadvertida de nanopartícules, sovint derivades de processos industrials o béns de consum. Els pesticides i els medicaments utilitzats en l'agricultura i la ramaderia fan el seu viatge cap a l'oceà mitjançant l'escorrentia, mentre que les descàrregues urbanes i industrials i fins i tot l'aire que respirem dipositen aquestes substàncies químiques als regnes marins. Les nostres instal·lacions de tractament d'aigües residuals, malgrat la seva importància, sovint es queden curtes a l'hora de filtrar aquests nous contaminants, provocant el seu eventual alliberament als hàbitats aquàtics.

screenshot_2023-11-22_at_13.09.31.jpg

L'assalt al plàncton marí per part d'aquests contaminants emergents pot ser immediat i mortal o subtil però insidiós. Algunes espècies de plàncton demostren resiliència, mentre que altres són notablement vulnerables. La investigació ha il·lustrat com fins i tot un mínim de residus de fàrmacs pot alterar el delicat equilibri de l'activitat i el metabolisme dels enzims planctònics, generant una sèrie de problemes com ara la disminució de la supervivència, o efectes perjudicials sobre la reproducció i el creixement. I no només l'impacte directe és preocupant; l'exposició subletal (nivells contaminants no prou alts per matar però suficients per causar danys) pot provocar canvis de comportament i disminuir l'alimentació i la reproducció. Per exemple, els productes químics com els PCBs poden interferir amb processos vitals crucials com la muda i la reproducció en copèpodes, que pot tenir un efecte dominó en tot l'ecosistema.

 screenshot_2023-11-22_at_12.47.06.jpg

Tenir en compte els efectes sinèrgics de múltiples contaminants afegeix una altra capa de complexitat, intensificant el peatge del plàncton marí més enllà del que podríem esperar dels productes químics individuals. La naturalesa combinada d'aquestes interaccions complica la tasca d'avaluar i gestionar el risc global dels contaminants emergents. A més, a mesura que aquests contaminants són absorbits pel plàncton i després viatgen per la cadena alimentària, s'amplifiquen en concentració, representant una amenaça directa no només per a la vida marina, sinó també per colar-se a la dieta humana mitjançant la ingestió de marisc.

Els esforços per desenredar aquesta xarxa d'interaccions contaminants estan augmentant, proporcionant informació vital per elaborar remeis efectius. Aquestes solucions han de tenir una visió integral, i reconèixer les maneres en què aquests contaminants afecten el plàncton i, per extensió, els nostres oceans. S'han de posar en marxa estratègies per enfortir la regulació i la vigilància existents per frenar la marea d'aquests contaminants a les nostres aigües. Les innovacions en alternatives ecològiques, juntament amb la conscienciació i l'educació del públic, són igualment vitals en la lluita per salvaguardar els ecosistemes marins d'aquest atac silenciós.

screenshot_2023-11-22_at_13.15.58.jpg