Bibliografia sobre l’art català. Estudis generals

 1. Ainaud de Lasarte, J. ; Alcolea, S. ; Gudiol, J.: Arte de España. Cataluña, Editorial Seix Barral, Barcelona, 1955.
 2. Ainaud de Lasarte, J. ; Martinell, C; Verrié, F. P.: L’Art Català, Editorial Aymà, Barcelona, 1958.
 3. Alberch, R. (et al): Gremis i oficis a Girona: treball i societat a l’època pre-industrial, Ajuntament, Girona, 1984.
 4. Alcolea i Gil, S.: Catalunya-Europa. L’art català dins Europa, Pòrtic, 2003.
 5. Alonso García, G.: Los maestros de la Seu Vella de Lleida y sus colaboradores, CSIC, Lleida, 1976.
 6. Art català. Estat de la qüestió, Vè Congrés del C. E. H. A, Diputació de Barcelona, Caixa d’Estalvis de Catalunya, Barcelona, 1984.
 7. Barral i Altet, X.: Les catedrals de Catalunya, Edicions 62, Barcelona, 1994.
 8. Barral i Altet, X.: Tresors artístics catalans, col·lecció Som i Serem, 7, Generalitat de Catalunya, Editorial 92, Barcelona, 1994.
 9. Barral i Altet, X.: L’arqueologia a Catalunya, Ed. Destino, Barcelona, 1989.
 10. Barral i Altet, X.: L’art i la política de l’art, Galerada, Barcelona, 2001.
 11. Barral i Altet, X.: Guia del patrimoni monumental i Artístic de Catalunya, vol. I, Barcelona, 2000.
 12. Barral i Altet, X.: Vitralls medievals de Catalunya, Lunwerg, Madrid, 2000.
 13. Brutails, J. A.: Notes sobre l’art religiós en el Rosselló, Barcelona, 1901.
 14. Carrera Pujal, J.: La Escuela de Nobles Artes de Barcelona, Barcelona, 1957.
 15. Cirici Pellicer, A.: Barcelona pam a pam, Teide, Barcelona, 1971.
 16. Cirici Pellicer, A.: El arte catalán, Alianza, Madrid, 1988.
 17. Cirici Pellicer, A.: L’Art Català, Aymà Editora, Barcelona, 1958.
 18. DDAA: L’art a Catalunya, vol. I, Nauta, Barcelona, 1983.
 19. De Riquer, B.: Identitats contemporànies: Catalunya i Espanya, Eumo Editorial, Barcelona, 2001.
 20. Domènech i Montaner, Ll.: Ensenyes nacionals de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Editorial 92 S. A. , Barcelona, 1995.
 21. Duran i Sanpere, A.: Barcelona i la seva història, 3 vol. , Barcelona, 1963-75.
 22. Duran i Sanpere, A.: Per a la història de l’art a Barcelona. Glosses a documents dispersos, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1960.
 23. Durliat, M.: L’Art Català, Juventud, Barcelona, 1967 (l’edició en francès és del 1963).
 24. El arte en España. Exposición Internacional de Barcelona, Catálogo de la exposición 1929-1930.
 25. Farré, M. C. (ed. ): Dos mil anys d’arquitectura a Catalunya, Barcelona, 1986.
 26. Fontbona, F.: Reports de la recerca a Catalunya. Art, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1999.
 27. Galera, M. ; Roca, E; Tarragó, S.: Atles de Barcelona, segles XVI al XX, Publicacions del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Balears, Barcelona, 1982 (1973).
 28. Gasch, S.: L’expansió de l’art català al món, Barcelona, 1953.
 29. Giunta, F; De Riquer, M. ; Sans i Trave, J. M. (et al): Els catalans a Sicília, Barcelona, 1992.
 30. González, A. ; Lacuesta, R.: 1380-1980: Sis segles de protecció del patrimoni arquitectònic de Catalunya, Barcelona, 1986.
 31. Gudiol i Gudiol, J. (et al): Arte en Cataluña, col·lecció Tierras de España, 2 vol, Noguer, Madrid, 1974-78.
 32. Gudiol i Cunill, J.: Nocions d’arqueologia sagrada catalana, Vic, 1902 (2a edició a cura d’E. Junyent i J. Gudiol Ricart, 2 vol, Vic, 1933).
 33. Il Centenario de la Escola de Llotja. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Barcelona, 1976.
 34. Junyent, E.: L’art català, Barcelona.
 35. Junyent, E. ; Sanmartí, J. ; Santacana, J. ; Guitart, J. ; Riu, E. ; Dupré, X. ; Rafel, N. ; Mayer, M.: «L’arqueologia catalana al segle XX: balanç i perspectives», dins L’Avenç, núm.124, Barcelona, 1989.
 36. Laplana, J. C. de: Montserrat. Mil anys dhrt i història, col·lecció Patrimoni artístic de la Catalunya central, Editorial Angle, Manresa, 1998.
 37. L’Art a Catalunya, col·lecció Dolça Catalunya, vol. I, Ediciones Nauta, Barcelona, 1983.
 38. L’Art Catalan a Paris, París, 1937.
 39. Madurell, J. M.: L’art antic al Maresme, del final del gòtic al barroc salomònic. Notes documentals, Mataró, 1970.
 40. Maragall, J. A.: Història de la Sala Parés, Barcelona, 1975.
 41. Marès Deulovol, F.: Dos siglos de enseñanza artística en el Principado, La Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, 1964.
 42. Martinell, C.: L’art català sota la unitat espanyola, Barcelona, 1933.
 43. Martinell, C.: La Escuela de Lonja en la enseñanza artística en el Principado, La Junta Particular de Comercio, Escuela Gratuita de Diseño, Barcelona, 1964.
 44. Mundó, A. M.: Obres completes I. Catalunya 1. De la romanitat a la sobirania, Editorial Curial, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999 (en curs d’edició).
 45. Opisso, A.: Arte y artistas catalanes, Barcelona, 1900.
 46. Pascual, A. (coordinadora): La Seu de Mallorca, Palma de Mallorca, 1995.
 47. Pladevall, A.: Els monestirs catalans, Barcelona, 1978.
 48. Sala i Giralt, C: L’art religiós a la comarca de la Garrotxa, Olot, 1987.
 49. Sarret i Arbós, J.: Art i artistes manresans, Manresa, 1916.
 50. Schlunk, H.: Die Mosaikkuppel von Centcelles (Madrider Beitràge, 13), Madrid-Maguncia, 1988.
 51. Semiòtica de l’Eixample Cerdà, Edicions Proa, Barcelona, 1995.
 52. Soldevila, F.: Història de Catalunya, Editorial Alpha, Barcelona, 1962.
 53. Splendor Vallès. Art Cristià del Vallès (872-1880), Barcelona, 1991.
 54. Sureda Pons, J, (coordinador): Cataluña 1. Tarragona y Lérida, col·lecció La España gótica, Madrid, 1987.
 55. Tinto i Sala, M.: La història del gremi de serrallers i ferrers de Barcelona. Any 1380, Gremi de Serrallers, Barcelona, 1980.
 56. Tinto i Sala, M.: Els tenders revenedors de la ciutat de Barcelona, Associació de Socors Mutus de Previsió Social, Barcelona, 1991.
 57. Triadó Tur, J. R.: Arte en Cataluña, Cátedra, Madrid, 1994.
 58. Virós i Pujolà, LI. (et al): Organització del treball preindustrial: confraries i oficis, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2000.
 59. Yarza Luaces, J.: Arte y arquitectura en España 500-1250, Madrid, 1979.