Exposicions i galeries d'art

Aquest capítol pretén introduir el panorama de les exposicions i les galeries d’art més importants a Catalunya en l’època del Modernisme. Centrem l’atenció en galeries i sales comercials, certàmens oficials i sales d’exhibició alternativa. Aquestes plataformes protagonitzaren una activitat decisiva entre els anys 1890 i 1910, que contribuí tant a la propagació dels nous estils com a la definició de les pautes que havien de regir la difusió i consum de l’art en la societat del segle XX.

Caricatura (1902) de Lluís Masriera, que reflecteix l’interès públic que suscitaven les exposicions...